Bendra informacija

Šiame skyriuje rasite naudingus patarimus kaip reikėtų įsigyti prekę el. parduotuvėje. Iškilus klausimams, maloniai kviečiame kreiptis kontaktiniu telefonu arba elektroniniu paštu.

Bendrosios nuostatos

Canes Animorum, UAB, jai priklausančioje internetinėje parduotuvėje (toliau – El. parduotuvė) prekybą vykdo vadovaujantis šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės).

Pirkėjas – tai fizinis, arba juridinis asmuo, kuris patvirtinęs suformuotą Pirkinių krepšelio turinį (toliau – Užsakymą), įgyja Taisyklėse nustatytas teises ir pareigas. Laikoma, jog Pirkėjas, suformavęs Pirkinių krepšelį, prisijungęs prie El. parduotuvės bei patvirtinęs užsakymą nurodyta forma, yra susipažinęs su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis. Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus gali pirkti prekes El. parduotuvėje, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

Užsiregistravus El. parduotuvės sistemoje i/ arba sudarant pirkimo – pardavimo sandorį per El. parduotuvės sistemą, sandoris laikomas sudarytu ir šios taisyklės galioja kaip privalomas juridinis dokumentas bei pagrindas, kuriuo vadovaujantis nustatomos abipusės šalių teisės pareigos bei atsakomybė įsigyjant prekes El. parduotuvėje.

Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.Šiose taisyklėse numatytiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Šalys įsipareigoja visus kylančius ginčus dėl Taisyklių vykdymo spręsti derybų būdu. Neišsprendus ginčo derybų būdu, ginčas teisme sprendžiamas pagal Pardavėjo registracijos vietovės adresą.

Pardavėjas pasilieka teisę keisti prekių pirkimo – pardavimo ir pristatymo sąlygas bei šias Taisykles.

Prekių pirkimas, pardavimo būdai ir procesas

Prekės parduodamos El. parduotuvėje tokiu būdu:

– Prekės įsigyjamos pirkimo – pardavimo sutartį sudarant naudojant ryšio priemones, taikomos taisyklės, patvirtintos LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo atsižvelgiant į Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“. Tokiu atveju Pirkėjas turi teisę atsisakyti Prekės pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas Pardavėjui raštu apie tai per 14 (keturolika) dienų nuo Prekės pristatymo dienos, jeigu Prekė nebuvo naudota, tebeturi etiketę, nebuvo sugadinta ir jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, taip pat tebėra originalioje pakuotėje, jei tokią turėjo, išskyrus atvejus, numatytus LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakyme Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“.

Tokiu atveju Pirkėjas gali grąžinti tik nenaudotas Prekes, nepakeitusias savo išvaizdos, kokybinių savybių, kartu su visomis Prekių identifikavimo etiketėmis bei originaliu įpakavimu, jei toks buvo. Pardavėjas šiuo atveju turi teisę atsisakyti priimti Prekes, kurios neatitinka aukščiau nurodytų savybių. Tokiu atveju jei grąžinamos Prekės yra nepakeitusios savo išvaizdos, kokybinių savybių, kartu su visomis Prekių identifikavimo etiketėmis bei originaliu įpakavimu, jei toks buvo, Pardavėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) darbo dienų grąžinti Pirkėjui jo sumokėtuosius pinigus, iš jų išskaičiuojant Pardavėjo patirtas Prekių siuntimo išlaidas, bankinių pavedimų mokesčius, užsakymo administravimo bei supakavimo mokesčius ir kitus tiesioginius nuostolius.

Prekių įsigyjimas vykdomas pildant El. parduotuvėje Prekių užsakymą vadovaujantis aiškiais nurodymais ekrane. Pildant užsakymą Pirkėjas turi galimybę bet kuriuo momentu koreguoti pasirinktus Prekių kiekius, atsisakyti jų įsigyjimo, redaguoti pristatymo ir kitą informaciją. El. parduotuvėje pirkti galima tiek esant registruotu vartotoju, tiek užpildant vienkartinius el. užsakymus El. parduotuvėje, tačiau būtinai pateikiant visus tikslius savo duomenis, reikalingus sudaryti Pirkimo pardavimo sandoriui. Šie duomenys naudojami tik Prekių išsiuntimui, kitaip neapdorojami ir niekam neperduodami apart pasiuntinių tarnybos. El. parduotuvė nenaudoja asmeninių Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais, bei jų nerenka.

Prekių pirkimas – pardavimas vykdomas po to, kai pateiktas užsakymas yra patvirtinamas El. parduotuvės administratoriaus el. paštu. Atsiskaitymas už Prekes vykdomas šiose Taisyklėse nustatytais būdais.

Pirkėjui pageidaujant įsigyti užsakomąsias Prekes, visos Prekių pirkimo pardavimo, pristatymo bei kitas sąlygos derinamos atskiru Šalių susitarimu. Tokiu atveju Pirkėjas įsipareigoja padengti visą Prekių bei jų pristatymo išlaidų, jei tokios yra, sumą išankstiniu pavedimu. Pirkėjui pageidaujant įsigyti užsakomąsias Prekes gali būti taikomi minimalūs Prekių užsakymo kiekiai. Pirkėjui atsisakius užsakomųjų prekių, Pirkėjui pinigai negrąžinami.

Jei Pirkėjas iki Prekių išsiuntimo momento atsisako sandorio, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus, jei tai buvo padaryta, ne vėliau kaip per 14 (darbo) dienų.

Prekių kaina ir apmokėjimo tvarka

Prekių užsakyme ir Parduotuvėje patalpintų bei parduodamų Prekių nurodytos kainos yra galutinės ir nekeičiamos. Prekių kainos yra pateiktos su PVM.

Mokestis už pristatymą nurodomas, kai suformuojamas užsakymas, iki jo patvirtinimo. Pirkėjui patvirtinus užsakymą, sugeneruojamas užsakymas, kurio patvirtinimas atsiunčiamas registruojantis nurodytu el. paštu. Apmokėti jį galima:

– pervedant pinigus į Pardavėjo sąskaitą, operaciją atliekant bet kokiame Lietuvos Respublikos banke arba naudojantis elektronine bankininkyste. Pirkėjas apmoka visą bendrą užsakymo kainą (bankiniu pavedimu) ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po užsakymo patvirtinimo iš El. parduotuvės administratoriaus pusės gavimo dienos. Laiku neapmokėjus bendros užsakymo kainos, užsakymas yra naikinamas iš El. parduotuvės sistemos.

Pirkėjas, vykdydamas mokėjimą, turi būtinai nurodyti užsakymo numerį!

Užsakymo neapmokėjus per 3 (tris) darbo dienas, Pardavėjas užsakymą anuliuoja, o Pirkėjas neturi teisės reikšti jokių pretenzijų, susijusių su Užsakymo vykdymu.

Pristatymo būdai ir kainos

 

DPD terminalas

DPD kurjeriu į namus

Pristatymo kaina

 2.80 €

 3.80 €

Pristatymo laikas

1-5 darbo dienos

1-3 darbo dienos

Jei prekės užsakomos darbo dieną iki 11 val., užsakymas išsiunčiamas tą pačią dieną. Jeigu po 11 val., – kitą darbo dieną. Jeigu prekės užsakomos savaitgalį, prekės išsiunčiamos pirmadienį. Šventinėmis dienomis prekės nesiunčiamos.

Užsakymus siunčiame ir į užsienį. Norėdami užsisakyti, kreipkitės info@hunter24.lt arba telefonu +37061203301.

Pristatymas kurjeriu į Neringą kainuoja papildomai, kreipkitės info@hunter24.lt arba telefonu +37061203301.

 

Šalių teisės ir pareigos

Pardavėjas:

– įsipareigoja Pirkėjo prašymu suteikti papildomą informaciją apie parduodamą Prekę bei išsamią profesionalią konsultaciją dėl jos naudojimo;

– įsipareigoja Taisyklėse numatytomis sąlygomis sudaryti galimybę Pirkėjui naudotis Parduotuvės teikiamoms paslaugomis;

– turi teisę apriboti Pirkėjo priėjimą prie El. parduotuvės sistemos priėjimo arba panaikinti registraciją, jei yra nustatomi Pirkėjo, kaip vartotojo, veikla, kuri kenkia El. parduotuvės sistemai, jos stabilumui, veikimui ir vientisumui;

– turi teisę bet kada apriboti Pirkėjo teises arba panaikinti registraciją, jeigu jis nesilaiko Taisyklėse nustatytų sąlygų;

– turi teisę apriboti Pirkėjo, kaip registruoto vartotojo, patekimą į sistemą, jei duomenys yra perduoti trečiajam asmeniui ir/ ar nesilaikoma konfidencialumo pareigos dėl El. parduotuvės sistemoje esančios informacijos konfidencialumo, prieinamos Pirkėjui kaip registruotam vartotojui.

– įsipareigoja saugoti Pirkėjo pateiktų duomenų konfidencialumą ir jie naudojami tik sudarant pirkimo – pardavimo sandorius. Šie duomenys nėra tvarkomi automatizuotu būdu.

– jokiais būdais nenaudoja Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais ir užtikrina, kad jie nebūtų perduoti tretiesiems asmenims;

– turi teisę, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktus, bet kuriuo metu iš anksto neįspėdamas Pirkėjo pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, taip pat El. parduotuvės Prekių asortimentą bei Prekių kainas. Naujos Taisyklės, asortimentas ir kainos įsigalioja nuo jų patalpinimo į El. parduotuvę dienos. Pirkėjo užsakymai, pateikti iki pakeitimų patalpinimo, įvykdomi pagal užsakymo pateikimo metu galiojančias Taisykles bei sąlygas.

– nėra atsakingas ir nekompensuoja Pirkėjui jo patirtos žalos, kuri kyla dėl Taisyklėse numatytų sąlygų nesilaikymo;

– nėra atsakingas už nuostolius kurie atsirado dėl to, jog Pirkėjas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė yra;

– neatsako už Parduotuvėje kitų trečių šalių skelbiamą reklamą, jei tokia būtų skelbiama, ir joje esančios informacijos teisingumą.

Pardavėjas turi ir kitų teisių bei pareigų, kurios nustatytomis šiomis Taisyklėmis.

Pirkėjas:

– atsiskatyti su Pardavėju už įsigyjamas Prekes, bei padengti Pardavėjo patirtus nuostolius ir išlaidas, jei tokie atsiranda dėl Pirkėjo kaltės, Pardavėjui vykdant Užsakymą;

– atsako už pateiktų savo asmens duomenų teisingumą bei prisijungimo duomenų saugojimą ir neatskleidimą tretiems asmenims be išankstinio El. parduotuvės administracijos leidimo;

– atsako už savo veiksmus atliktus internetinėje El. parduotuvėje;

– įsipareigoja laikytis El. parduotuvės Prekių pirkimo – pardavimo bei kitų taisyklių reglamentuojančių El. parduotuvės tvarkingą darbą;

– įsipareigoja aptartais terminais priimti ir atsiskaityti už įsigytas prekes;

– neatskleisti El. parduotuvės sistemoje, Pirkėjui, kaip registruotam vartotojui, prieinamos informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus kai tą įpareigoja padaryti Lietuvos Respublikos teisės aktai;

– pateikti teisingus duomenys apie save bei nedelsiant juos atnaujinti jiems pasikeitus, kitu atveju El. parduotuvė neatsako už prekių nepateikimą laiku ar jų pateikimą neteisingai nurodytu adresu;

– negadinti ir nekenkti El. parduotuvės sistemos veikimui, vientisumui ir/ ar stabilumui.

Pirkėjas turi ir kitų teisių bei pareigų, kurios nustatytomis šiomis Taisyklėmis.

Šalys susitaria, kad kilus vienos iš šalių atsakomybei, kaltoji šalis kitai šaliai atlygina tiesioginius nuostolius.

Duomenų saugumas

Asmuo prieš tapdamas Pirkėju turi galimybę užsiregistruoti Pardavėjo svetainėje, tačiau Prekes galima įsigyti ir papildomai nesiregistruojant. Registracijos ir/ ar vienkartinio Užsakymo pildymo metu metu Pirkėjas pateikia savo tikslius ir teisingus asmeninius duomenis, kurie reikalingi ir yra naudojami tik pirkimo – pardavimo sandoriui El. parduotuvėje sudaryti ir identifikuoti Pirkėją.

Pardavėjas patvirtina, o Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami tik Pirkėjo identifikavimui užsakant Prekę ir užsakytų Prekių pristatymui. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų ir su užsakymu susijusios informacijos jokioms trečioms šalims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius Prekių tiekimo ir pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymu susijusias paslaugas. Pirkėjo asmens duomenys taip pat gali būti atskleisti ir tuomet, kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

Pardavėjas įsipareigoja užtikinti Pirkėjo asmens duomenų apsaugą Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

Pirkėjo duomenys nėra naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais.

Pirkėjas įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie Parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti jokiai trečiai šaliai. Pažeidus šią Taisyklių sąlygą visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Pirkėjui. Pirkėjas, sužinojęs apie jo prisijungimo duomenų atskleidimą, nedelsdamas apie tai informuoja Pardavėją, kuris atsižvelgdamas į Pirkėjo pranešimą, užblokuoja Pirkėjo prisijungimo galimybę. Tokiu atveju Pirkėjas, norėdamas būti registruotu Vartotoju, privalo užsiregistruoti iš naujo, pasirinkdamas naują prisijungimo slaptažodį.

Prekių pristatymas, teikimas ir garantija

Kai Pirkėjas pasirenka šiose Taisyklėse numatytą apmokėjimo būdą – COD (grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu), Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.

Tais atvejais kai Pirkėjas negali priimti sutartu laiku Prekių, jis nedelsdamas informuoja telefonu Prekes pristatantį Pardavėją.

Jeigu Pirkėjo nurodytu adresu ir su juo suderintu laiku Prekės pristatomos, tačiau Pirkėjas nerandamas, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo.

Prekių kiekį, nomenklatūrą ir kokybę Pirkėjas kruopščiai patikrina Prekės perdavimo momentu. Visas pastabas dėl akivaizdžių Prekių trūkumų Pirkėjas privalo pareikšti raštu priimdamas Prekes. Pretenzijas dėl Prekių paslėptų trūkumų Pirkėjas gali pareikšti raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių gavimo.

Pardavėjas įsipareigoja Prekes pristatyti užsakyme nurodytu adresu ir terminais. Jeigu paaiškėja, kad Pardavėjas negali pristatyti Prekės numatytu terminu, jis nedelsdamas apie tai informuoja Pirkėją.

Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu šis pažeidimas atsirado dėl Pirkėjo kaltės.

***************

Prekių garantija

Pardavėjas pareiškia, kad Prekės atitinka šioms Prekėms keliamus įprastus kokybinius reikalavimus. Kiekvienos Parduotuvėje parduodamos Prekės bendros savybės pateikiamos prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme.

Pardavėjas neatsako už tai, jeigu Parduotuvėje esančios Prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realių šių Prekių savybių dėl Pirkėjo naudojamų ryšio priemonių perteikiamo vaizdo ypatybių, taip pat gali skirtis atskirų prekės komponentų spalvos – tai nurodoma prekių aprašyme.

Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas ar asmenys, kuriems perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijose nurodytų reikalavimų, pažeidė Prekių transportavimo, laikymo, naudojimo ir / ar sandėliavimo taisykles, savarankiškai taisė Prekę, arba trūkumai atsirado dėl natūralaus prekės nusidevėjimo, taip pat, jeigu matomi Prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti Prekių perdavimo metu ar Prekių kokybės pablogėjimas yra sukeltas Pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, veiksmų.

Prekėms garantinis laikotarpis nėra suteikiamas. Pretenzijas dėl užslėptų prekių kokybės trūkumų Pirkėjas gali pareikšti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių priėmimo – perdavimo momento, su sąlyga kad prekė, dėl kurios yra pareiškiama pretenzija dėl trūkumų, yra nenaudota pagal tikslinę jos paskirtį. Panaudotų prekių ir/ ar kokybiškų, išskyrus jei tai numato šios Taisyklės, Pardavėjas atgal nepriima, nekeičia bei pinigų negrąžina.

Prekių grąžinimas

Tokiu atveju, jei Pirkėjas įsigyjo prekes sudarydamas pirkimo – pardavimo sutartį naudojant ryšio priemones, taikant taisykles, patvirtintas LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 „Dėl Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo atsižvelgiant į Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių patvirtinimo“, parduotų Prekių paslėpti trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

Prekės privalo būti grąžintos ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų po to, kai Pirkėjas atsisako sudaryti su Pardavėju pirkimo – pardavimo sutartį.

Prekė iš Pirkėjo priimama grąžinimui, jeigu:

– Prekė nenaudota, nepraradusi savo prekinės išvaizdos bei nėra sugadinta;

– Prekė pateikiama originalioje tvarkingoje pakuotėje;

– Grąžinama pilna Prekės komplektacija, Prekę lydintis dokumentai;

– Pirkėjas pateikia Prekės įsigijimo dokumentą.

Pardavėjas turi teisę nepriimti kokybiškų Prekių, jeigu Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse numatytos grąžinimo tvarkos.

Grąžinamos Prekės priimamos grąžinant Prekes į Pardavėjo buveinės vietą. Visos Prekių grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui.

Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.

Slapukų politika

Kas yra slapukai?

Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį, Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja. Slapukai nėra virusai. Slapukų naudojimas yra visiškai saugus Jūsų įrenginiams ir informacijai esančiai juose.

Kam mes naudojame slapukus?

Slapukus mes naudojame siekiant pagerinti mūsų interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja. Slapukus taip pat mes naudojame siekiant individualizuoti jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį bei pateikti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs būtent Jums. Slapukais mes analizuojame Jūsų naršymo istoriją ir šiuos duomenis naudojame siekiant sudaryti Jums galimybę naudotis mūsų paslaugomis, statistinės analizės tikslams, norėdami, pateikti Jums komercinius ir reklaminius pasiūlymus. Jūsų nuasmeninti naršymo duomenys, pagal kuriuos, negalima nustatyti asmenybės, gali būti perduoti reklamos paslaugų partneriams.

Kokius slapukus mes naudojame?

Techniniai slapukai. Techniniai slapukai padeda atvaizduoti Jums interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos turinį Jūsų įrenginyje. Techninių slapukų pagalba užtikrinama interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos funkcionalumą, bei prisitaikymą prie Jūsų poreikių, pavyzdžiui svetainės atvaizdavimą pritaikyti Jūsų ekrano dydžiui. Techniniai slapukai yra būtini tinkamam interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos veikimui. Be jų negalima sudaryti galimybės visapusiškai naudotis mūsų interneto svetaine ir mobiliąja aplikacija. Techniniai slapukai taip pat užtikrina, kad Jums davus sutikimą to nereikės daryti pakartotinai kiekvieną kartą Jums besilankant mūsų interneto svetainėje ar mobiliojoje aplikacijoje.

Šie slapukai nerenka apie Jus informacijos, kuri naudojama prekybai ar rinkodarai.

Funkciniai slapukai. Funkciniai slapukai yra skirti pagerinti interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos funkcionalumą, padaryti interneto svetainę bei mobiliąją aplikaciją patogią bei efektyvią Jūsų naudojimui. Funkciniai slapukai gali būti naudojami Jūsų pasirinktai interneto svetainės ar mobiliosios aplikacijos kalbai išsaugoti, Jums pageidaujant, funkciniai slapukai padeda automatiškai įsiminti Jūsų registracijos duomenis, išsaugoti Jūsų pasirinktą prekių krepšelį ir atlieka panašias interneto tinklapio ir mobiliosios aplikacijos Jūsų pasirinkto veikimo palaikymo funkcijas.

Šie slapukai nerenka apie Jus informacijos, kuri naudojama prekybai ar rinkodarai.

Analitiniai slapukai. Analitiniais slapukais mes siekiame geriau pažinti mūsų interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos lankytojus, kad galėtume kuo efektyviau pritaikyti mūsų interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos veikimą prie Jūsų poreikių ir norų. Analitinių slapukų pagalba analizuojame savo veiklą ką darome teisingai, o ką turime tobulinti. Analitiniai slapukai taip pat mums padeda gerinti savo veiklą ir užtikrinti, kad Jūsų apsilankymai mūsų interneto tinklapyje ar mobiliojoje aplikacijoje Jums būtų naudingi, o prekės aktualios. Analitinių slapukų surinkta informacija yra bendrinė ir nėra individualizuota. Analitinių slapukų informaciją gali būti panaudota siekiant atvaizduoti populiariausias žiūrėtas prekes, pateikti informaciją apie šiuo metu aktualiausias prekes ir kitą naudingą informaciją Jums naršant. Analitiniai slapukai gali būti panaudojami ir siekiant įvertinti mūsų reklaminių kampanijų tikslingumą.

Tiksliniai (komerciniai) slapukai. Tikslinius (komercinius) slapukus naudojame siekiant individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį bei pateikti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs būtent Jums. Tiksliniais slapukais analizuojama naršymo istorija ir šie duomenys naudojami siekiant , pateikti jums komercinius pasiūlymus. Pavyzdžiui Jums įsigijant mobilų telefoną, pasiūlyti įsigyti tinkamą dėkliuką telefonui. Jūsų nuasmeninti naršymo duomenys, pagal kuriuos, negalima nustatyti asmenybės, gali būti perduoti reklamos paslaugų partneriams.

Trečiųjų šalių naudojami slapukai

Esame kruopščiai patikrinę ir atrinkę partnerių sąrašą, kurie yra įsidiegę papildomus slapukus, kurie neturi galimybės pasiekti Jūsų asmens duomenų ir negali būti susieti su konkrečia asmenybe, tačiau įgalina užtikrinti sklandų paslaugos teikimą. Pavyzdžiui leidžia palikti anoniminį komentarą ar atsiliepimą apie mūsų paslaugas, kuriuos analizuojame padedant partneriams.

Kaip galiu valdyti slapukų nustatymus?

Slapukus galite valdyti per savo naudojamos naršyklės nustatymus pasirinkdami, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos ištrinti. Slapukų galite atsisakyti bet kuriuo metu ištrindami slapukus iš savo naršyklės, kurioje jie yra įdiegti. Slapukų valdymo vieta priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės. Norėdami daugiau sužinoti kaip tvarkyti ar pašalinti Jūsų naršyklėje įdiegtus slapukus, apsilankykite Jūsų naudojamos naršyklės interneto puslapyje arba peržiūrėkite trumpą instrukciją populiariausioms naršyklėms čia: Chrome; Mozilla, Edge; Safari; Opera.

Jūs taip pat galite bet kada atšaukti savo duotą sutikimą dėl slapukų naudojimo pateikdami mums prašymą elektroniniu paštu info@hunter24.lt ar telefonu +370 612 03301. Atšaukdami savo sutikimą dėl slapukų naudojimo Jūs taip pat turite ištrinti Jūsų naršyklėje įdiegtus slapukus.

Svarbu žinoti, kad naudotis svetaine atsisakius techninių, funkcinių ir analitinių slapukų nebus galima, todėl slapukų trinti ar blokuoti nerekomenduojame.

Privatumo politika

Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas. Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Canes Animorum, UAB, juridinio asmens kodas 304502882, adresas Mokslo g. 1-10, Mastaičiai, LT-53312 Kauno r., Kontaktinis telefono Nr. +370 612 03301, elektroninio pašto adresas: info@hunter24.lt

1. KAIP PASIKEITĖME ĮSIGALIOJUS NAUJAM ĮSTATYMUI?

1.1. Nuo mūsų veiklos pradžios rūpinomės Jūsų asmens duomenų saugumu, todėl kardinalių pasikeitimų mūsų veikloje nėra. Įsigaliojus naujajam reguliavimui mums prireikė tik papildyti Jūsų teises naujai atsiradusiomis. Mes ir toliau laikysimės visų šių asmens duomenų apsaugos tvarkymo principų:
1.1.1. Asmens duomenis tvarkyti teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
1.1.2 Asmens duomenis rinkti nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkyti su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
1.1.3. užtikrinti, kad tvarkomi Asmens duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
1.1.4. užtikrinti, kad Asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami; imtis visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
1.1.5. Asmens duomenis laikyti tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
1.1.6. Asmens duomenis tvarkyti tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

2. KOKIŲ ASMENS DUOMENŲ APIE MANE TIKRAI NERENKATE IR NETVARKOTE?
2.1. Mes nerenkame Jūsų naršymo trečių asmenų tinklapiuose istorijos ir jos nesaugome;
2.2. Mes neperduodame jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį;

3. KOKIUS MANO ASMENS DUOMENIS RENKATE IR TVARKOTE?

3.1. Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi.

3.2. Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums apsiperkant:
3.2.1. Kai Jūs apsiperkate mūsų elektroninėje parduotuvėje hunter24.lt nesukurdamas individualios paskyros sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardą;
 • Pavardę;
 • Telefono numerį;
 • Elektroninio pašto adresą;
 • Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą.

3.2.2. Pateikti prekių pristatymo adresą prašome Jūsų tik tokiu atveju, jeigu pateikdami užsakymą pageidaujate, kad prekes Jūsų patogumui pristatytume nurodytu adresu.

3.3. Asmens duomenys, kuriuos renkame ir tvarkome jums susikuriant paskyrą, mūsų elektroninėje parduotuvėje, tačiau neatliekant pirkimo:
3.3.1. Kad apsipirkimas mūsų elektroninėje parduotuvėje hunter24.lt Jums būtų kuo patogesnis ir greitesnis Jūs galite susikurti asmeninę paskyrą. Jums sukuriant asmeninę paskyrą mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų duomenis:

 • Vardą;
 • Pavardę;
 • Elektroninio pašto adresas;
 • Telefono numeris;
 • IP adresą.

3.4. Kiti asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums naudojantis mūsų elektronine parduotuve:
3.4.1. Jums apsipirkus mūsų elektroninėje parduotuvėje Jūsų patogumui mes taip pat renkame ir tvarkome šiuos duomenis:

 • Pirkimų istoriją;
 • Elgsenos elektorinėje parduotuvėje istoriją;
 • IP adresą;
 • Mokėjimų istoriją;
 • Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus bei telefoninių pokalbių įrašus.
 • Trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinė informaciją;

3.4.2. Nurodyti kitą asmenį, kuris atsiims Jūsų įsigytas prekes galite, jeigu toks asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, atsiimančių prekę, informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo.

4. KOKIU TIKSLU RENKATE IR TVARKOTE MANO ASMENS DUOMENIS?

4.1. Jūsų asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu.

4.2. Pasirengimo sudaryti sutartį tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
4.2.1. Jums sukuriant asmeninę paskyrą mūsų elektroninėje parduotuvėje, tačiau nieko nenusipirkus, Jūs bet kada į ją grįžęs galėsite tęsti savo apsipirkimą papildomai nesiregistruodamas. Tikslu suteikti Jums galimybę bet kada pratęsti savo pirkimą mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardą;
 • Pavardę;
 • Telefono numerį;
 • Elektroninio pašto adresą;
 • IP adresą.

4.2.2. Šiuo tikslu Jūs galite pateikti ir papildomus savo asmens duomenis, kuriuos mes tvarkysime tik Jums juos suvedus ir išsaugojus savo asmeninėje paskyroje.

4.3. Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
4.3.1. Kad galėtume Jums parduoti Jūsų išsirinktas prekes elektroninėje parduotuvėje hunter24.lt mums yra būtina tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardą;
 • Pavardę;
 • Telefono numerį;
 • Elektroninio pašto adresą;
 • Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą;
 • IP adresą.

4.3.2. Pateikti prekių pristatymo adresą prašome Jūsų tik tokiu atveju, jeigu pateikdami užsakymą pageidaujate, kad prekes Jūsų patogumui pristatytume nurodytu adresu.
4.3.3. Apgailestaujame, tačiau Jums nepateikus šių asmens duomenų negalėsime Jums parduoti prekių, kadangi tvarkyti šiuos duomenis mums yra būtina sutarties sudarymui bei vykdymui, taip pat asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuojantys vykdomus atsiskaitymus internetu bei buhalterinės apskaitos tvarkymą.

4.4. Paslaugų gerinimo ir veiklos analizės tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
4.4.1. Norime, kad naudojimasis mūsų elektronine parduotuve hunter24.lt Jums būtų kuo paprastesnis ir patogesnis, todėl vykdome nuolatinę savo veiklos analizė, kurios metu analizuojame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Pirkimų istoriją;
 • Naršymo mūsų elektorinėje parduotuvėje istoriją;
 • Mokėjimų istoriją;
 • Atsiliepimai apie jūsų pirktas prekes;
 • Apklausų metu pateiktus atsakymus;
 • Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus bei telefoninių pokalbių įrašus.

4.5. Bendrinių ir individualizuotų pasiūlymų teikimo bei profiliavimo tikslu tvaromi jūsų asmens duomenys:
4.5.1. Siekdami pateikti Jums bendrinius pasiūlymus dėl prekių ir dėl mūsų organizuojamų loterijų, akcijų, projektų tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vardas;
 • Telefono numeris;
 • Elektroninio pašto adresą;
 • Pristatymo adresą;
 • Pristatymo būdų istoriją;
 • Įrenginių identifikaciniai numerius.

4.5.2. Siekiant nustatyti konkrečiai Jūsų mėgstamas ir Jums aktualias prekes, kad galėtume pateikti Jums individualizuotus pasiūlymus. Jūsų asmens duomenų tvarkymas automatizuotos analizės būdu užtikrina, kad Jums nebūtų siūlomos Jums neaktualios prekės, o taupant Jūsų laiką pateikiami tik Jums įdomių prekių pasiūlymai. Automatizuoti analizės įrankiai yra paremti jūsų apsipirkimo istorija ir kita jūsų pateikiama informacija:

 • Vardas;
 • Telefono numeris;
 • Elektroninio pašto adresą;
 • Pristatymo adresą;
 • Pristatymo būdų istoriją;
 • Mokėjimo būdų istoriją;
 • Naršymo mūsų elektroninėje parduotuvėje istoriją;
 • Pirkimo istoriją;
 • IP adresas;
 • Įrenginių identifikaciniai numerius.

4.5.3. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis bendrinių ir individualizuotų pasiūlymų dėl prekių ir dėl mūsų organizuojamų loterijų, akcijų, projektų. Atsisakyti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis aukščiau nurodytu tikslu Jūs galite pateikdami mums savo atsisakymą raštu, elektroniniu paštu info@hunter24.lt.

4.6. Patikimumo vertinimo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
4.6.1. Norėdami užtikrinti paslaugų kokybę bei sumažinti laiko trukmę nuo Jūsų užsakymo gavimo iki įvykdymo, tvarkome Jūsų asmens duomenis, susijusius su Jūsų pateiktais užsakymais ir jų atsiėmimu. Vadovaujantis šiais duomenimis yra apskaičiuojamas Jūsų reitingas, kuris parodo kokia tikimybė, kad jūs atsiimsite savo užsakytą užsakymą tokiu būdu, kurį pasirinkote pirkdami prekę. Jei Jūs dažnai neatsiimate savo užsakymo, Jūsų reitingas mažėja ir Jūs galit būti paprašyti apmokėti už užsakytas prekes iš anksto, o ne jų atsiėmimo metu. Šis reitingas nėra viešai skelbiamas ir yra naudojamas tik Bendrovės veiklos, saugumo, apgaulės prevencijos tikslais. Jei Jūs nesutinkate su šiuo reitingu, galite pateikti savo nesutikimo argumentus ir juos įvertinę peržiūrėsime Jūsų reitingą.

4.7. Jūsų prašymų ir klausimų nagrinėjimo tikslu tvaromi jūsų asmens duomenys:
4.7.1. Siekdami teikti Jums kokybiškas paslaugas bei užtikrinti visapusišką aptarnavimą Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte sukurdami asmeninę paskyrą bei apsipirkdami, taip pat tvarkome ir Jūsų klausimų bei prašymų nagrinėjimo tikslu.

4.8. Jūsų bei mūsų saugumo užtikrinimo tikslu
4.8.1. Siekdami užtikrinti Jūsų bei mūsų darbuotojų saugumą taip pat apsisaugoti nuo prekių vagysčių fizinėse prekių parduotuvėse bei atsiėmimo vietose mes esame įrengę stebėjimo kameras. Jums lankantis mūsų parduotuvėse ar prekių atsiėmimo punktuose esate filmuojami. Vaizdo įrašus peržiūrime incidentų, vagysčių ar kitų nusikalstamų veikų atveju siekiant apginti savo nukentėjusių asmenų teisėtus interesus.

5. AR MANO ASMENS DUOMENYS RENKAMI IR TVARKOMI TEISĖTAI?
5.1. Užtikriname Jus, kad Jūsų asmens duomenis renkame yra tvarkome tik teisėtai pagrindais, t.y. Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik:
5.1.1. Jums perkant prekes tarp Jūsų ir mūsų yra sudaroma pirkimo – pardavimo sutartis ir tvarkome Jūsų duomenis šiuo pagrindu;
5.1.2. Jums užsiregistravus mūsų elektroninėje parduotuvėje ir sukūrus asmeninę paskyrą, jūsų duomenis tvarkome pasirengiant Jums pirkti prekes ateityje;
5.1.3. Jums davus sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
5.1.4. Vykdant mums taikomų įstatymų reikalavimus;
5.1.5. Nurodžius Valstybės įgaliotoms institucijoms.

6. AR GALIU NESUTIKTI SU SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU IR VISTIEK NAUDOTIS HUNTER24.LT ELEKROTRONINE PARDUOTUVE?

6.1. Jūs visada galite nesutikti su papildomų Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kuris skirtas tik analizės ir rinkodaros tikslams. Tačiau be privalomų duomenų užsakymui įgyvendinti, pabaigti pirkimo nėra galimybės, nes mes negalime tokio užsakymo išpildyti.

7. KAM PERDUODAMI MANO ASMENS DUOMENYS?

7.1. Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis, ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti. Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:
7.1.1. Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;
7.1.2 Prekių tiekėjams, kurie Jums pristato Prekes tiesiogiai;
7.1.3. Finansines paslaugas teikiančios įmonės su kuriomis Jūs sudarote prekių įsigijimo išsimokėtinai sutartis;
7.1.4. Bendrovėms, teikiančioms skambučių centro paslaugas;
7.1.5. Garantinio aptarnavimo paslaugas teikiančioms įmonėms;
7.1.6. Meistro paslaugas teikiančioms įmonėms;
7.1.7. Rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms.

7.2. Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:
7.2.1. Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
7.2.2. Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

8. KIEK LAIKO SAUGOMI MANO ASMENS DUOMENYS?

8.1. Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

9. KAIP GALIU SUSIPAŽINTI SU TVARKOMAIS MANO ASMENS DUOMENIMIS?

9.1. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti šiais būdais:
9.1.1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@hunter24.lt;
9.1.2. Pranešdami mums telefonu: +370 612 03301;
9.1.3. Atvykdami į mūsų prekybos vietas.

10. KAIP GALIU KEISTI/TIKSLINTI SAVO ASMENS DUOMENIS?

10.1. Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite Juos pakeisti ar patikslinti tai galite padaryti šiais būdais:
10.1.1. Savo asmeninėje paskyroje mano profilio redagavimo aplinkoje;

PRISIJUNGTI --> VARTOTOJO INFORMACIJA

10.1.2. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@hunter24.lt;
10.1.3. Pranešdami mums telefonu: +370 612 03301;
10.1.4. Atvykdami į mūsų prekybos vietas.

11. AR GALIU REIKALAUTI, KAD IŠTRINTUMĖTE MANO ASMENS DUOMENIS?

11.1. Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą.

11.2. Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:
11.2.1. Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;
11.2.2. Jūs nesate atšaukęs sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
11.2.3. Jūs nesutikote su Jūsų asmens duomenų tvarkymo, tačiau toks duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų;
11.2.4. Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai.
11.2.5. Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.

11.3. Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais:
11.3.1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@hunter24.lt;
11.3.2. Pranešdami mums telefonu +370 612 03301;
11.3.3. Atvykdami į mūsų prekybos vietas.

12. AR GALIU APRIBOTI TEISĘ TVARKYTI MANO ASMENS DUOMENIS KAIP TAI PADARYTI?

12.1. Jus turite teisę apriboti mums galimybę tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jums apribojus Jūsų asmens duomenų tvarkymą mes su Jūsų asmens duomenimis nebeatliksime jokių veiksmų išskyrus asmens duomenų saugojimą. Asmens duomenų tvarkymą Jūs galite apriboti esant bent vienai iš šių aplinkybių:
12.1.1. Jūsų asmens duomenys yra netikslūs (Asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki duomenų tikslumo patikrinimo);
12.1.2. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti
12.1.3. Jūsų asmens duomenys yra būtini siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
12.1.4. Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jums prieštaraujant dėl tokio asmens duomenų tvarkymo (Duomenų tvarkymas bus apribojamas šiuo pagrindu iki kol bus patikrinta, ar priežastys dėl kurių mes tvarkome Jūsų asmens duomenis yra viršesnės už Jūsų).

12.2. Apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą Jūs galite šiais būdais:
12.2.1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@hunter24.lt;
12.2.2. Pranešdami mums telefonu: +370 612 03301;
12.2.3. Atvykdami į mūsų prekybos vietas

13. AR GALIU ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ IR KAIP TAI PADARYTI?

13.1. Savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite atšaukti bet kuriuo metu. Sutikimą galite atšaukti keliais būdais:
13.1.1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@hunter24.lt;
13.1.2. Pranešdami mums telefonu: +370 612 03301;

14. KAS YRA TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ? KAIP GALIU JA PASINAUDOTI?

14.1. Teisė į duomenų perkeliamumą reiškia, kad Jums leidžiama gauti susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu tuos Jūsų pateiktus asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis. Esant techninėms galimybėms ir Jums prašant tokie Jūsų duomenys gali būti persiunčiami tiesiogiai kitam Jūsų nurodytam asmeniui.
14.2. Prašymą dėl asmens duomenų pateikimo ar persiuntimo susistemintu formatu Jūs galite pateikti šiais būdais:
14.2.1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@hunter24.lt;
14.2.2. Pateikdami mums prašymą telefonu: +370 612 03301;
14.2.3. Atvykdami į mūsų prekybos vietas.

15. KAIP GALIU PATEIKTI PRAŠYMĄ DĖL SAVO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO?
15.1. Prašymus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, mums galite pateikti šiais būdais:
15.1.1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@hunter24.lt;
15.1.2. Pateikdami mums prašymą telefonu: +370 612 03301;
15.1.3. Atvykdami į mūsų prekybos vietas.
15.2. Savo sistemoje Jūsų identifikaciją atliekame pagal Jūsų elektroninio pašto adresą. Pateikdami mums prašymą vienu iš nurodytų būdų visada nurodykite savo elektroninio pašto adresą dėl kurio atžvilgiu sukauptos informacijos jis teikiamas. Jums nenurodžius elektroninio pašto, arba jam nesutapus su prašymą pateikusio asmens elektroninio pašto adresu, neturėsime galimybės Jūsų tinkamai identifikuoti ir pateikti Jūsų prašomos informacijos ar įgyvendinti Jūsų prašymo.
15.3. Jūsų patogumui, prašymų formas galite rasti prisijungęs prie savo asmeninės paskyros profilio redagavimo aplinkoje.
15.3.1. Jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos, dėl savo teisių gynimo galite kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją.

16. KAS YRA SLAPUKAI?
16.1. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį, Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja.
16.2. Plačiau apie slapukus bei jų naudojimą skaitykite Slapukų politikoje